Type to search

IT security – z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się cyberochroniarze?

Transakcje, które wykonywać możemy za pomocą kilku kliknięć w telefonie lub w komputerze, załatwianie spraw urzędowych dzięki elektronicznemu podpisowi – rozwój internetu i usług internetowych sprawił, że życie przeciętnej osoby stało się dużo łatwiejsze. Wystarczy chwila, aby dostać się do swojego konta bankowego i zarządzać środkami. Niestety wraz z upowszechnieniem się tego typu praktyk wzrasta zagrożenie związane z kradzieżą danych. Dotyczy to nie tylko indywidualnych osób, ale również wielkich firm. Z tego powodu coraz częściej ich środki przeznaczane są na zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Czym jest IT security?

IT security obejmuje różnego rodzaju działania, których celem jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa w sieci. Firmy, które specjalizują się w świadczeniu usług związanych z bezpieczeństwem IT, oferują m.in. doradztwo dotyczące dobrania najbardziej optymalnego systemu bezpieczeństwa spełniającego wymagane normy. Przedsiębiorstwa takie są również w stanie przeprowadzić swoisty audyt bezpieczeństwa, a więc określić, w jakim stanie znajdują się obecne zabezpieczenia dotyczące różnych zakresów działalności, m.in, bezpieczeństwa komunikacji, eksploatacji, bezpieczeństwa podczas nawiązywania relacji z dostawcami oraz bezpiecznego zarządzania aktywami.

Wyzwania stojące przed IT Security

Jednym z ważnych wyzwań, które stoją przed specjalistami pracującymi w branży IT security jest zintegrowanie rozwiązań wielu dostawców zabezpieczeń. Trudno znaleźć jednego sprzedawcę zabezpieczeń, który zapewni całościową ochronę systemów IT, toteż firmy często posiłkują się kilkoma. Ważne, aby ich działania były zintegrowane, wspierały się nawzajem i działały na zasadzie synergii. Zadbanie o tę kwestię sprawi, że chociaż zabezpieczenia będą składać się z różnorodnych algorytmów wielu dostawców, to działać będą warstwowo i w efekcie zapewnią większą ochronę. Kolejnym wyzwaniem jest wybór odpowiednich rozwiązań. Specjaliści polecają produkty tworzone w otwartym interfejsie programistycznym API (Application Programming Interface), bowiem pozwala on na sprawniejsze komunikowanie się między systemami.

Innymi, często wskazywanymi wyzwaniami dla IT Security są takie kwestie jak: wykrywanie podejrzanego zachowania użytkowników, kontrola aktywności partnerów usługi IT, wsparcie wewnętrznych procesów biznesowych, przyspieszenie audytów IT oraz zmniejszenie kosztów zapewnienia zgodności organizacji z regulacjami. Zagrożenia te zostały wskazane w ankiecie, która w 2015 roku przeprowadzona została w trakcie trwania VIII Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT – SEMAFOR w Warszawie. Warto wspomnieć, że 93% badanych specjalistów sektora IT security wskazało, że bezpieczeństwo środowiska IT może poprawić lepsza kontrola i monitoring superużytkowników.

Niezwykle ważną kwestią są wyzwania dotyczące bankowości. Kluczowe jest ciągłe pogłębianie wiedzy dotyczącej najpopularniejszych metod ataków na aplikacje bankowe, wachlarza inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo oraz wiedzy z dziedziny rozwiązań dotyczących architektury IT, która wzmocniłaby cyberodporność systemów bankowych. Do aktualnych trendów, którymi powinny zainteresować się osoby stojące na straży IT Security zaliczyć można również wyzwania związane z pracą w chmurze, zarówno tej publicznej, jak i hybrydowej oraz rozwijane i pogłębianie wiedzy dotyczące biometrycznych systemów kontroli tożsamości.

Bezpieczeństwo IT to kwestia, której zaniedbanie zwyczajnie nie opłaca się przedsiębiorstwom. Jeśli nie dołożą starań, aby przeciwdziałać zagrożeniom, pozostaje m tylko albo liczyć na szczęście, albo liczyć się z kosztami, które będzie trzeba ponieść w razie cyberataku. Bywa, że przedsiębiorstwa posiadają konkretnych pracowników, które zajmują się analizowaniem możliwych zagrożeń i przeciwdziałaniem im. Najczęściej jednak instytucje zgłaszają się po pomoc do wyspecjalizowanych firm dopiero wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że doszło do włamania. Warto wcześniej, zanim zaniepokoi nas jakakolwiek sytuacja, sprawdzić luki w zabezpieczeniach i zapewnić wszelkim informacjom najwyższa ochronę.

Inspirowane: Teamquest.pl – programista PHP