Type to search

Praca w hałasie jest możliwa. Chroń słuch pracowników

Na pracę w hałasie narażeni są pracownicy wielu branż, w tym przemysłu oraz budownictwa. Nie wszyscy jednak mają świadomość, iż praca w nadmiernym i uciążliwym hałasie może odcisnąć piętno na zdrowiu, natomiast do pracodawców należy zapewnienie zatrudnionym odpowiedniej ochrony słuchu. W artykule tym  poruszamy ważny temat ochrony słuchu pracowników.

Praca w hałasie – zagrożenia

Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki, jakie działają na narząd słuchu. Praca w nadmiernym hałasie skutkować może uszkodzeniem narządu słuchu, jak również przyczynić się do występowania bólów głowy, powstawania nerwic, może też stać się przyczyną osłabionego czasu reakcji, powodować nadciśnienie tętnicze, a nawet być powodem rozwoju chorób wzroku.

Obowiązki pracodawcy

Przepisy stanowią, iż pracodawca jest obowiązany zagwarantować pracownikom ochronę przed zagrożeniami wiążącymi się z narażeniem na hałas. Sam hałas jest klasyfikowany na podstawie jego natężenia, jakie jest wyrażane w decybelach.

Hałas poniżej 35 dB nie jest zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, chociaż bywa on irytujący i utrudnia koncentrację. Natomiast hałas, dochodzący do 75 dB negatywnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje również uczucie zmęczenia. Do trwałych uszkodzeń słuchu prowadzi hałas, dochodzący do 85 dB, zaś od tej granicy do 130dB generowany hałas w dużym stopniu uszkadza narząd słuchu, prowadzi do rozwoju schorzeń układu nerwowego oraz krwionośnego, a także zaburza wszelkie funkcjonowanie. Warto mieć świadomość, iż hałas przekraczający 130 dB wywołuje drgania organów znajdujących się w ludzkim ciele, może odpowiadać również za zaburzenia błędnika oraz powodować uczucie mdłości.

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić pracownikom indywidualne środki ochrony słuchu w sytuacji, kiedy natężenie hałasu wynosi 85dB lub będzie wyższe.

Środki ochrony słuchu

Najpopularniejszymi, a także najchętniej wybieranymi środkami ochrony słuchu, są nauszniki przeciwhałasowe; są one jednocześnie najłatwiejszymi do zastosowania technicznymi środkami ochrony słuchu pracowników przed hałasem. Wyróżnia się nauszniki przeciwhałasowe, które są niezależne, bądź też mogą być mocowane do kasków ochronnych. Każdy ich rodzaj charakteryzuje się nieco odmienną budową, ale ma do spełnienia taką samą funkcję, a mianowicie winien gwarantować efektywną ochronę przed hałasem.

Kolejną metodą, jaka znajduje zastosowanie do ochrony słuchu przed nadmiernym hałasem wkładki przeciwhałasowe. Tego rodzaju ochronniki służą do szczelnego zamknięcia zewnętrznego przewodu słuchowego. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje takich wkładek, a mianowicie piankowe, które są samodzielnie kształtowane przez ich użytkownika, wkładki kształtowane przez producenta, na przykład wyposażone w sprężynę dociskową czy w formie grzybka, a także indywidualnie uformowane dla konkretnej osoby, uwzględniające specyfikę budowy przewodu słuchowego.

Tak nauszniki przeciwhałasowe, jak też wkładki zaliczają się do tak zwanej pasywnej ochrony. Są skuteczne, ale odcinają noszącą je osobę nie tylko od hałasu, lecz także od innych dźwięków, na przykład sygnałów ostrzegawczych, co może wiązać się z potencjalnym niebezpieczeństwem.

Ochronniki słuchu o regulowanym tłumieniu

Produktami tego rodzaju są ochronniki, jakie zostały wyposażone w układy elektroniczne, które nie tylko chronią przed nadmiernym hałasem, lecz zarazem poprawiają percepcję słuchową użytkownika. Dzięki temu pracownik może słyszeć sygnały ostrzegawcze, nadjeżdżające pojazdy, natomiast hałas jest skutecznie eliminowany. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w tego rodzaju ochronnikach specjalnego mikrofonu, którego zadaniem jest wyłapywanie dźwięków, podczas gdy układy elektroniczne, jakie znajdują się w czaszach zasłaniających uszy, analizują oraz przetwarzają poziom dźwięku, dzięki czemu pracownik może słyszeć wszystkie użyteczne sygnały, zaś hałas jest skutecznie tłumiony.

Nieco bardziej zaawansowanymi ochronnikami są takie, które zostały wyposażone w system łączności, umożliwiający słowną komunikację. Gwarantują one skuteczną ochronę przed hałasem, jednocześnie zapewniając bezprzewodową komunikację między pracownikami.

Kluczowym założeniem odpowiedniego doboru środków ochrony słuchu jest zapewnienie pod ochronnikiem optymalnej wartości poziomu dźwięku. Nie można zapominać, iż zbyt duże tłumienie dźwięków może u pracownika wywoływać uczucie tak zwanej izolacji akustycznej, co odpowiada za uczucie dyskomfortu. Z tego powodu ochronnik słuchu musi zapewniać poziom dźwięków w granicach 70 dB.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna