Type to search

Wszystko, co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na sprzedaż wierzytelności

Chyba każdy przedsiębiorca zetknął się z problemem wierzytelności, które trudno byłoby odzyskać. Niezapłacone faktury mogą być zmorą osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jeżeli nie udało nam się odzyskać należności i raczej nie mamy na to zbyt dużej szansy, możemy zastanowić się nad tym, czy da się w jakiś sposób zminimalizować straty. W tym momencie można rozważyć kwestie sprzedaży wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności – ile możesz otrzymać?

Rozważając sprzedaż wierzytelności, możemy zastanawiać się nad tym, ile dostaniemy za taką transakcję. W tym momencie należy pamiętać, że kupno wierzytelności, to dla firmy zajmującej się takimi transakcjami również spore ryzyko. Dlatego za starszy dług (który zdecydowanie trudniej odzyskać) dostaniemy mniej. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie odzyskać należności, sprzedaż wierzytelności często okazuje się jedyną szansą na minimalizowanie strat.

Czy sprzedaż wierzytelności może pogorszyć wizerunek firmy?

Decydując się na sprzedaż wierzytelności, tracimy zasadniczo kontrolę nad długiem. Nie my jesteśmy już wierzycielami. Teraz wszystkie działania podejmuje firma, której domeną jest kupno wierzytelności – działa ona jednak pod swoją nazwą i na własny rachunek, informując dłużnika, że dług został sprzedany i kontaktując się z nim na ustalonych przez siebie zasadach. Nie mamy jednak wpływu na metody działania nowego wierzyciela.

Czy sprzedać wierzytelności zobowiązuje nas do czegoś względem dłużnika?

Możemy zastanawiać się nad tym, czy obowiązujące prawo nie nakłada na nas określonych obowiązków w przypadku sprzedaży wierzytelności. W tym przypadku jednak nie musimy się niczym przejmować. Jeżeli kupno wierzytelności przebiegło zgodnie z prawem, czyli umowa została podpisana i jest ważna, kolejnymi działaniami zajmie się firma windykacyjna. Kupno wierzytelności to początek działań firmy kupującej – oni kontaktują się dłużnikiem i informują go o przejęciu wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności nie jest tożsama z jej zniknięciem

Fakt, że sprzedaliśmy dług, wcale nie oznacza, że zniknął. Teraz jednak nie możemy liczyć na jakiekolwiek dodatkowe korzyści z jego potencjalnej spłaty. W przypadku prób kontaktu ze strony dłużnika już po sprzedaży długu, należy go odesłać do firmy, która wierzytelność kupiła – nie możemy znów stać się wierzycielami i nie mamy już możliwości odzyskania jakichkolwiek pieniędzy z tytułu wierzytelności.

Firma windykacyjna alternatywą dla sprzedaży długu?

Sprzedaż wierzytelności to duża strata dla pierwotnego wierzyciela. Co zrobić, aby uniknąć konieczności sprzedania długu? Renomowani windykatorzy pobierają wynagrodzenie na zasadzie prowizji od odzyskanych kwot. Zamiast sprzedaży długu można więc rozważyć współpracę z firmą windykacyjną, która spróbuje odzyskać naszą należność.