Type to search

Jaki zbiornik na propan posadowić na małej działce?

Małe działki mają swój niezaprzeczalny urok – są przytulne i kameralne. Do tego również cena ich zakupu jest dużo bardziej przystępna. Jednak małe działki to wiele wyzwań. Odpowiednie zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni na niewielkiej posesji z pewnością niejednemu właścicielowi spędza sen z powiek. Często obawiają się, że ich posesja jest zbyt mała, by posadowić na niej zbiornik na gaz propan zgodnie z przepisami. Jednak niewielka działka nie oznacza konieczności zrezygnowania z ogrzewania na gaz propan. Podpowiadamy jak znaleźć odpowiednie miejsce, by posadowić zbiornik na gaz propan na małej działce.

Zbiorniki na gaz płynny propan dla małych działek

Właściciele mniejszych działek często obawiają się, że mała ilość miejsca na posesji nie pozwoli im znaleźć odpowiedniej lokalizacji dla zbiornika na gaz propan. Obawy te nie są jednak do końca uzasadnione. Producenci zbiorników na gaz zadbali o to, by w ofercie znalazł się również asortyment dedykowany posiadaczom małych działek. 

Z powodzeniem można sięgnąć po zbiorniki o pojemności 990 l i 1750 l, jeśli planujemy zakup zbiornika naziemnego lub też zbiorniki o pojemności 2700 l oraz 2750 l, jeśli chcemy by był to zbiornik podziemny. Zbiorniki na gaz płynny propan o takiej pojemności zmieszczą się nawet na niewielkich działkach. 

Warto wiedzieć, że odpowiednie posadowienie zbiornika to nie tylko sama jego objętość, ale również odległości, które trzeba zachować zarówno od granicy działki, jak i od budynków. Odległości te reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto przewidziano inne limity odległości dla zbiorników naziemnych oraz inne dla zbiorników podziemnych. Powoduje to, że zbiorniki na gaz płynny propan podziemne, choć nieco droższe i trudniejsze w posadowieniu na działce, ze względu na potrzebę wykopania dołu na zbiornik, są łatwiejsze w ulokowaniu na małej powierzchni.

Odpowiedzialne ulokowanie zbiornika na gaz propan

Odpowiedzialne ulokowanie zbiornika na gaz płynny propan powinno być przede wszystkim zgodne z przepisami. Należy więc znaleźć miejsce, które będzie spełniało wszelkie wymogi stawiane przez rozporządzenie. W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, ze zbiorniki na gaz propan, zarówno naziemne, jak i podziemne, nie mogą zostać ulokowane w naturalnych zagłębieniach terenu oraz na terenach podmokłych. Ponadto, niezależnie od pojemności i typu zbiornika na gaz propan, musi on zachować odległość 5 metrów od rowów melioracyjnych i innych, studzienek kanalizacyjnych lub wpustów kanalizacyjnych, 1 metra od innych zbiorników na gaz płynny propan, zarówno naziemnych, jak i podziemnych, 3 metry od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej o napięciu do 1 kV oraz 15 metrów, gdy napięcie przekracza 1 kV. W przypadku odległości od granicy działki oraz od budynków gospodarczych, mieszkalnych i usługowych, odległość określona w rozporządzeniu jest ściśle związana z wielkością i typem zbiornika. 

Wszystkie zbiorniki na gaz zalecane dla małych działek nie przekraczają swoją pojemnością 3 m3, czyli 3000 litrów. Dla zbiorników o pojemności poniżej 3000 litrów rozporządzenie przewiduje takie same odległości, tak dla zbiornika o pojemności 990 litrów, jak i 2700 litrów. Zbiorniki naziemne muszą zachować odległość 3 metrów od budynków biurowych, mieszkalnych, usługowych, gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych oraz 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki. Natomiast zbiorniki podziemne muszą zostać ulokowane w odległości 1 metra od budynków biurowych, mieszkalnych, usługowych, gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych, a także 0,5 metra odległości od granicy sąsiedniej działki.

 Mając to na uwadze, znacznie łatwiej będzie dobrać zbiornik na gaz płynny propan odpowiedni dla małej działki, a także posadowić go we właściwym miejscu. Jednocześnie warto mieć na uwadze, by dojazd do zbiornika od strony armatury nie był utrudniony. Znacząco ułatwi to proces tankowania zbiornika z propanem. Nie mniej jednak, zbiornik na gaz płynny propan z pewnością można umieścić nawet na bardzo małej działce.

Źródło: LPG Direct – gaz propan