Type to search

Co to jest hipoteka? Odkrywamy tajemnicę

Termin hipoteka brzmi dla większości z nas poważnie i choć mniej więcej wiemy, co kryje się za tym określeniem, unikamy precyzowania jego definicji. Niepotrzebnie. Hipoteka to nic strasznego i trudnego, jednak osoby, które mają zamiar stać się osobiście właścicielem nieruchomości, obciążonej hipoteką, powinny dokładnie zaznajomić się z terminologią i zasadami jej działania.

Co to jest hipoteka – dosłownie i w prostych słowach

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe. Dzięki niemu wierzyciel posiada zabezpieczenie finansowe o odpowiadającej wartości nieruchomości sumie, które może zostać wykorzystane w momencie niewywiązania się dłużnika z zobowiązań. Prościej, hipoteką możemy określić zabezpieczenie kredytu lub innego zobowiązania poprzez wpis w księdze wieczystej, właściwej nieruchomości. Hipoteka jest zatem zabezpieczeniem kredytu dla wierzyciela, który użycza środków finansowych na zakup, nieruchomości, będącej najczęściej przedmiotem umowy kredytowej i tym samym zakupu. Hipoteka powstaje w momencie dokonania wpisu o jej ustanowieniu w księdze wieczystej nieruchomości. Stąd nazwa kredytu hipotecznego, czyli zobowiązania finansowego, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość.

Rodzaje hipoteki, jaką stosuje się najczęściej?

Wyróżniamy dwa rodzaje hipoteki:

  • hipotekę umowną – zabezpieczenie kredytu, na które zgadzają się obydwie strony umowy oraz
  • hipotekę przymusową, która ustanawiana jest wskutek decyzji jednej ze stron umowy, może zdarzyć się, że ustanawia się ją niejawnie.

Hipoteka umowna jest najczęściej stosowaną praktyką podczas podpisywania umowy o kredyt hipoteczny w banku. Hipoteka jako zabezpieczenie, według przepisów z 2017 roku nie powinna stanowić przesłanki do posiłkowania się licytacją komorniczą w ciągu pół roku od zaprzestania wywiązywania się dłużnika z zobowiązania. Właściciel nieruchomości, obciążonej hipoteka ma w takim przypadku prawo samodzielnej sprzedaży nieruchomości.

Wygaśnięcie hipoteki i sprzedaż nieruchomości, obciążonej hipoteką

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowej wygasa automatycznie w chwili spłacenia zobowiązania kredytowego. Właścicielem nieruchomości, niezależnie od aktualności hipoteki jest osoba, która dokonała zakupu oraz według aktu notarialnego jest jej właścicielem. To oznacza jednocześnie, że można sprzedać nieruchomość, obciążona hipoteką. Nie właściciel, a nieruchomość stanowi zabezpieczenie dla placówki bankowej, dlatego sprzedając nieruchomość, obciążoną hipoteką, sprzedajemy również to obciążenie. Jeśli hipoteka nadal wydaje Ci się skomplikowana lub potrzebujesz indywidualnej porady, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – doradcy kredytowego, który nie tylko wyjaśni nieścisłości, ale i pomoże wybrać najlepszą opcję.

Tags: