Type to search

Międzynarodowe przedszkole najlepszym wyborem dla obcokrajowców

Ludzie opuszczają swój rodzinny kraj z różnych powodów. Jedni wyjeżdżają sami, inni zabierają ze sobą rodzinę. Często zdarza się jednak, że izolują się od tamtejszego społeczeństwa. Wybierają miejscowość, dzielnicę lub osiedle zamieszkałe przez swoich krajan, robią zakupy tylko w sklepach przez nich prowadzonych, czytają gazety w swoim ojczystym języku, a także spotykają się tylko ze „swojakami”. Tworzą swoją małą ojczyznę w nowym kraju, ale poza nią czują się obco. O ile przystosowanie się do nowych warunków i poczucie się swobodnie na obczyźnie może być trudne dla osób dorosłych, szczególnie tych w starszym wieku, o tyle dzieci szybko się adaptują. Dla tych najmłodszych najlepszym pomysłem jest zapisanie ich do przedszkola międzynarodowego.

Szybsza nauka języka

Nie od dziś wiemy, że najlepiej uczyć się języka poprzez interakcję z innymi w codziennych sytuacjach. Jeszcze lepiej przychodzi to w luźnej, zabawowej atmosferze, a gdzie łatwiej o takie warunki jeśli nie w przedszkolu? Grupy przedszkolne są mniejsze niż na dalszych etapach edukacji, więc prowadzący zajęcia mogą w pełniejszy i dokładniejszy sposób monitorować postępy każdego dziecka. Jeśli dziecko w domu uczy się języka ojczystego, a zajęcia ma prowadzone w innych językach to zachowuje tożsamość narodową swojej rodziny, a dodatkowo będzie miało większe możliwości w przyszłości, w dorosłym życiu, np. na znalezienie pracy w międzynarodowym środowisku, np. pracując jako tłumacz pomiędzy językiem ojczystym a innymi, które zna.

Obcowanie z różnymi narodowościami i kulturami

Kolejną zaletą międzynarodowego przedszkola jest to, że już od najmłodszych lat dziecko uczy się tego, jak funkcjonuje świat, że ludzie są różni, każdy kraj charakteryzuje się czymś innym, a jego kultura jest warta poznania. Uczy to tolerancji i otwartości na świat, jego różnorodność i bogactwo. Pomaga też w aklimatyzacji tak w kraju, w którym dziecko aktualnie mieszka, jak również w każdym innym w przyszłości. Być może nawet część zawartych w okresie przedszkolnym znajomości i przyjaźni przetrwa długie lata, co może w przyszłości zmienić charakter podróży międzynarodowych z czysto poznawczego, turystycznego czy zawodowego na taki połączony z odwiedzinami znajomych czy ich rodzinnych krajów.

To także szansa dla rodziców

Naturalną konsekwencją uczęszczania dziecka do międzynarodowego przedszkola jest także to, że rodzice bardziej otwierają się na świat. Już samo odwożenie czy odprowadzanie dziecka do przedszkola daje im możliwość obcowania z osobami z innych krajów. Podobna interakcja ma miejsce podczas okresowych spotkań z rodzicami. Siłą rzeczy wzbogaca to także ich życie, poszerza horyzonty, tworzy nowe znajomości i motywuje nie tylko do nauki języka na wyższym niż dotychczas poziomie, ale także do wyjścia poza ograniczające dotąd ramy społeczne. Przestają jedynie spotykać się z ludźmi pochodzącymi z ich ojczyzny i coraz pewniej poruszają się po kraju, w którym obecnie funkcjonują, co może wpływać korzystnie także na sytuację zawodową, a co za tym idzie również materialną.

Powyższe argumenty pokazują, że wysłanie dziecka do międzynarodowego przedszkola to idealne rozwiązanie dla obcokrajowców. Korzysta na tym nie tylko dziecko, które już od najmłodszych przebywa w zróżnicowanym kulturowo środowisku, ale także rodzice, ponieważ łatwiej przestawić im się na swobodne życie w nowym kraju, nie czują się tam także już tak bardzo obco.

źródło: thamesbritishschool.pl – international kindergarten Warsaw