Type to search

Co jest potrzebne do utylizacji kondensatu wodno-olejowego?

W celu skutecznej utylizacji kondensatu wodno-olejowego należy stosować separatory olej / woda. Działanie to ma szereg różnych zalet, które przekładają się na m.in. niższe koszty eksploatacji czy ochronę środowiska naturalnego.

Kondensat – odpad, ale nie ściek!

W trakcie procesu wytwarzania sprężonego powietrza przy pomocy sprężarek olejowych powstaje tak zwany kondensat. Jest on odprowadzany ze sprężonego powietrza i posiada w sobie mnóstwo różnego rodzaju zanieczyszczeń – np. cząsteczek oleju. Kondensat powstaje w wyniku procesu schładzania sprężonego powietrza. Można określić go mianem odpadu. Jednakże, nie należy pojmować go w kategorii ścieku, który można bezproblemowo wylać do kanalizacji.

Przepisy stanowczo zabraniają usuwania tego typu odpadu do kanalizacji miejskiej, gruntu czy nawet wód lądowych. Złamanie tego zakazu, grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Kondensat może istotnie wpłynąć na zanieczyszczenie środowiska naturalnego i spowodować, trwałe zmiany w ekosystemie. Dlatego też, powinien on być na bieżąco poddawany utylizacji w wyspecjalizowanych placówkach, które zajmują się tego typu działaniami. Niestety, sam proces jest nie tylko bardzo uciążliwy dla właściciela przedsiębiorstwa produkcyjnego czy firmy usługowej, ale i generuje spore koszty. Renomowani dostawcy sprężarek postanowili zająć się tą kwestią i oferują separatory kondensatu olej/woda.

Jakie korzyści daje zastosowanie separatora kondensatu olej/woda?

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest separator kondensatu olej/woda, posiada wiele różnych zalet. Najważniejszą jest bardzo łatwa obsługa, która nie nastręcza żadnych trudności oraz nie wymaga posiadania dodatkowych szkoleń czy kwalifikacji. Ponadto, urządzenie to do działania nie potrzebuje podłączenia do żadnego dodatkowego zasilania. Dzięki temu nie pobiera energii elektrycznej. Działanie separatorów kondensatu polega na wyodrębnieniu oleju i wody, czyli fizycznym oddzieleniu tych dwóch składników od siebie. Jest to proces bardzo efektywny i przebiega stosunkowo szybko. Olej pozostaje, zaś wodę możemy spokojnie odprowadzić do kanalizacji miejskiej. Urządzenie posiada tak skonstruowane parametry wewnętrzne, że można je dopasować do mocy przerobowych naszej sprężarki. Separator oleju zatrzymuje oleistą ciecz i nie pozwala jej na ponowne mieszanie się z wodą.

Do zalet posiadania separatora olej/woda zaliczamy także:

 • możliwość działania zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa, traktującymi o sposobach utylizacji substancji, które mogą zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu i wpłynąć na degradację środowiska naturalnego;
 • działania mające na celu ochronę środowiska lokalnego i regionalnego;
 • obniżenie łącznych kosztów utylizacji, jakie ponosi się w przypadku braku posiadania separatora i przymusu korzystania ze specjalistycznych firm, które zajmują się tego typu działaniami;
 • stosunkowo wysoka ekonomiczność oraz szybka amortyzacja sprzętu;
 • bezawaryjna, wydajna, efektywna i ciągła praca, której intensywność, można dopasować ściśle według indywidualnych wymagań i potrzeb danego przedsiębiorstwa przemysłowego czy zakładu usługowego;
 • instalacja nie nastręczająca żadnych dodatkowych problemów;
 • niekłopotliwa eksploatacja urządzenia, która nie wymaga żadnych dodatkowych szkoleń czy umiejętności.

Stosowanie separatora olej/woda ma tak wiele korzyści, że niewykorzystanie potencjału tego urządzenie, jest wielkim błędem.

Dla jakich gałęzi przemysłu dedykowany jest separator olej/woda?

Separator olej/woda może być wykorzystany w wielu wiodących i prężnie rozwijających się branżach przemysłowych. Zaliczamy do nich m.in.:

 • przemysł spożywczy i mleczarski,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł chemiczny,
 • zakłady poligraficzne i drukarnie,
 • zakłady metalowe i stalownie,
 • zakłady budowy maszyn,
 • zakłady wytwarzania energii elektrycznej,
 • zakłady techniki chłodniczej,
 • przedsiębiorstwa produkujące systemy ogrzewania i klimatyzacji,
 • cukrownie.

Rozwiązanie to jest jak dotąd najdoskonalszym, najtańszym i najbardziej bezproblemowym sposobem na oddzielenie oleju i wody, które składają się na kondensat.

Źródło: Almig – sprężarki powietrza