Type to search

Gospodarka 4.0 i sprężarki powietrza – dlaczego warto postawić na komunikację między urządzeniami

Działanie Przemysłu 4.0 opiera się na połączeniu funkcjonowania maszyn produkcyjnych w świecie rzeczywistym z technologiami informacyjnymi i rzeczywistością Internetu. Dzięki temu w toku produkcji informacje są automatycznie wymieniane przez pracowników, maszyny oraz systemy informatyczne, a pracownicy zyskują dostęp do każdej niezbędnej informacji w dowolnym czasie i miejscu. Wpływa to na obniżenie kosztów produkcji oraz możliwość szybkiego dostosowania się do potrzeb klientów, a co za tym idzie – zyskiwanie przewagi nad konkurencją.

Internet Rzeczy i predykcyjne utrzymanie ruchu

Internet Rzeczy jest niezwykle ważnym aspektem Gospodarki 4.0. Jednym z jego zastosowań, kluczowym w przemyśle, jest zbieranie danych o przebiegu procesów produkcyjnych oraz stanie wyposażenia. Dzięki temu przyczyny zmian wydajności oraz awarie są szybciej wykrywane i diagnozowane, a skutki podejmowanych decyzji można obserwować w czasie rzeczywistym. Ponadto zebrane dane mogą być wykorzystywane w prognozowaniu przyszłych problemów oraz szybkim wykrywaniu oznak zbliżającej się awarii jeszcze przed jej wystąpieniem, co określa się jako predykcyjne utrzymanie ruchu. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko przestojów produkcyjnych oraz kosztów związanych z nimi oraz nagłymi awariami.

Przemysł 4.0 a kompresory powietrza

Doskonałym przykładem zalet wynikających z zastosowania technologii Przemysłu 4.0 są narzędzia do zdalnej diagnostyki, wykorzystywane w produkcji sprężonego powietrza. Dzięki nim utrzymywana jest wysoka efektywność pracy systemu sprężonego powietrza; ponadto zapewniają one ciągły monitoring i kontrolę nawet złożonych systemów z dowolnego miejsca na świecie.
Narzędzia te na bieżąco przesyłają dane procesowe takie jak wartości temperatury i ciśnienia w sprężarkach śrubowych, komunikaty serwisowe czy ciśnienia różnicowe. Umożliwia to natychmiastową identyfikację, analizę oraz reakcję na komunikaty na błędy przesyłane na smartfon lub poprzez pocztę elektroniczną. Przyczynia się to do znacznie szybszego usuwania usterek niż w tradycyjnych systemach monitorowania.

Ponadto ułatwiona zostaje koordynacja i planowanie prac konserwacyjnych oraz profilaktyka usterek. Zarządzenie odbywa się zazwyczaj za pomocą dedykowanych aplikacji, kompatybilnych z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi dla urządzeń mobilnych, tj. Android i iOS.

Bezpieczeństwo

Komponenty i kompresory powietrza są wykrywane przez narzędzia diagnostyczne, a dane przetwarzane są w czasie rzeczywistym. Przesyłane są za pomocą sieci GSM/GPRS lub LAN, a użytkownicy mogą je przeglądać za pomocą portalu internetowego lub aplikacji. Dodatkowym elementem zabezpieczającym jest możliwość zarządzania alarmami za pomocą SMS lub e-mail. Dane robocze sprężarek śrubowych przesyłane są wyłącznie przez zamkniętą sieć, dzięki czemu niemożliwy jest dostęp do nich z zewnątrz. Co ważne, informacje o zakłóceniach mogą być zbierane także w przypadku wyłączenia zasilania.

Koszty produkcji są jednym z tych czynników, które w największym stopniu wpływają na kondycję firmy. Zastosowanie narzędzi Przemysłu 4.0 i automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala je zredukować, skracając jednocześnie czas produkcji i zwiększając wydajność. Co prawda zakup odpowiednich robotów, infrastruktury oraz oprogramowania jest kosztowną inwestycją, jednak obecnie rozwiązania te stają się coraz bardziej dostępne również dla niewielkich przedsiębiorstw.
Ponadto dzięki narzędziom Gospodarki 4.0 łatwiej jest producentowi dostosować ofertę do potrzeb klientów, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. W tej sytuacji nie wiąże się to z koniecznością ręcznego przezbrajania parku maszynowego – inteligentne urządzenia dokonują tego automatycznie. To pokazuje, że inwestycja w tego rodzaju rozwiązania, oprócz obniżenia kosztów produkcji pozwala także na zwiększenie konkurencyjności, a co za tym idzie – większe zyski zakładu.