Type to search

Przegląd specjalny wózka – co obejmuje?

Wózki widłowe inaczej zwane wózkami jezdniowymi to maszyny używane w wielu gałęziach przemysłu. Służą one do transportowania danego materiału przy rozładunku, załadunku bądź zmiany jego położenia w obszarze hali czy magazynu. Wózki są eksploatowane całymi dniami, czasem nawet 24 godziny na dobę, dlatego należy zadbać o ich odpowiedni stan techniczny.

Po co wykonuje się przegląd specjalny wózka widłowego?

Przy używaniu tego typu urządzeń kluczowym elementem jest bezpieczeństwo, przede wszystkim pracowników, ale także transportowanego towaru. Poza uprawnieniami, które musi posiadać osoba kierująca wózkiem widłowym, ważny jest także przegląd pojazdu przeprowadzany przez kontrolera z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Taka kontrola zawiera szereg badań technicznych potwierdzających stan wózka i ma na celu sprawdzenie, czy pojazd nadaje się do bezpiecznej eksploatacji.  Przegląd ma na celu przedłużenie certyfikatu UDT danego urządzenia, co umożliwia jego dalszą pracę.

Jak przebiega przegląd specjalny?

Przegląd specjalny wózka widłowego wykonywany okresowo jest przeglądem całościowym maszyny, co oznacza, że sprawdza wszystkie jego elementy. Zakres kontroli obejmuje:

 • Sprawdzenie przeprowadzonych zapisów dotyczących eksploatacji urządzenia transportu bliskiego (UTB) – jest to nic innego jak kontrola książki konserwacji wózka, raportów dotyczących użytkowania i ewentualnych napraw pojazdu oraz książki obsługi.
 • Pomiar geometrii urządzenia – to badanie określające prawidłowość geometrii kół, czyli zbieżność i kąty pochylenia kół względem osi.
 • Przegląd urządzenia oraz mechanizmów – diagnostyka mechanizmów wózka widłowego, obejmuje mechanizm jazdy, podnoszenia, obrotu, przesuwu i wychyłu, czyli elementów odpowiadających za różnego rodzaju ruch urządzenia.
 • Przegląd wyposażenia elektrycznego – ten element przeglądu dotyczy układu elektrycznego w pojeździe, a mianowicie działania takich podzespołów jak akumulator, światła, oporniki, wskaźniki oraz różnego rodzaju czujniki.
 • Badanie nieniszczące połączeń nierozłącznych – to procedura polegająca na sprawdzeniu jakości i ewentualnego zużycia elementów ze spawanego metalu i termoplastycznych tworzyw sztucznych.
 • Sprawdzenie stanu przekładni poszczególnych mechanizmów oraz ocena występujących luzów – ta diagnostyka dotyczy przede wszystkim układu napędowego oraz kierowniczego pojazdu.
 • Pomiar grubości ścianek elementów nośnych – ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacji pojazdu nie ulega zmianie. Pomiar jest wykonywany za pomocą grubościomierza.
 • Ocena stanu technicznego cięgien wraz z mocowaniem i elementami współpracującymi – polega na diagnostyce stanu oraz kompletności cięgien łączących dźwignie opuszczania z dźwignią zaworu, oraz mocowania elementów.
 • Sprawdzenie instalacji gazowej – ta część kontroli polega przede wszystkim na sprawdzeniu szczelności aparatów gazowych oraz ich połączeniu.
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających w mechanizmach – bananie sprawdza działanie mechanizmów zabezpieczających i ochronnych bez oraz z obciążeniem.
 • Próby ruchowe bez obciążenia – kontroler określa, czy wózek jest sprawny ruchowo bez obciążenia.
 • Próby ruchowe z obciążeniem – po pozytywnym wyniku próby ruchowej bez obciążenia, kontroler sprawdza sprawność wózka z nominalnym obciążeniem.

Po przeprowadzeniu wszystkich wymieniowych badań kontrolnych ekspert z UDT wydaje orzeczenie przeprowadzenia przeglądu specjalnego z wynikiem pozytywnym lub negatywnym i wyznacza datę kolejnego przeglądu wózka. W przypadku wyniku negatywnego, do momentu usunięcia wymienionych przez kontrolera nieprawidłowości wózek widłowy nie może być eksploatowany. Po usunięciu usterek pojazd musi przystąpić do kolejnego przeglądu specjalnego.