Type to search

System rurowy do przemysłu chemicznego – na co zwrócić uwagę?

Systemy rurowe są bardzo ważnym elementem instalacji wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Ich podstawowym zadaniem jest efektywny transport substratów oraz produktów z i do miejsca ich magazynowania, jak i przetwarzania w zakładzie. Należy jednak pamiętać, iż systemy te powinny charakteryzować się pewnym cechami, które warunkują minimalizację kosztów ich eksploatacji oraz bezawaryjność i bezpieczeństwo.

Odporność na ciśnienie wybuchu

Jednym z zagrożeń w zakładach przemysłu chemicznego jest wysokie ryzyko wybuchu. Co za tym idzie systemy rurowe dedykowane tej gałęzi gospodarki powinny spełniać wiele norm bezpieczeństwa (najczęściej definiowane są one jako bezwzględne wartości ciśnień maksymalnych wytrzymywanych przez dany element instalacji – 3, 5, czy aż 10 barów).

Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych

Kolejnym z zagrożeń w zakładach chemicznych jest ryzyko pożaru chemikaliów. Czynnikiem zapalającym może być ładunek elektrostatyczny, który ma tendencje do powstawania w transportowych systemach rurowych (wynik ciągłego tarcia pomiędzy ściankami rur a transportowanym w nich materiałem). Stąd też bardzo ważne jest, aby montowane w danym zakładzie instalacje rurowe odprowadzały wspomniane ładunki (najczęściej dzięki specjalnym przewodom uziemiającym, które łączą całą instalację).

Krótki czas montażu

Bez wątpienia, jednym z czynników, który należy brać pod uwagę przy wyborze systemu rurowego, jest czas jego montażu. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia kosztów wdrożenia całej instalacji, jak i kosztów jej ewentualnych napraw oraz przeglądów. Na parametr ten wpływają między innymi wybrany przez producenta rur sposób ich łączenia (złączki rurowe, połączenia skręcane czy też spawane), łatwa dostępność poszczególnych komponentów systemu oraz możliwość ich swobodnego wzajemnego komponowania.

Trwałość systemu rurowego

Trwałość systemu rurowego, podobnie jak czas jego montażu, wpływa na ogólne koszty jego eksploatacji. Oczywiście, w dużym stopniu parametr ten jest uzależniony od rodzaju transportowanego rurami substratu (działanie żrące czy też ścierające przesyłanych surowców). Co za tym idzie z punktu widzenia inwestora bardzo ważne jest, aby zamawiany przez niego system rurowy był odpowiedni do specyfiki jego zakładu. Niemniej ważny jest jak najbardziej zoptymalizowany współczynnik trwałość-koszt instalacji.

Wysoka szczelność instalacji

Szczelność instalacji jest kolejnym ważnym parametrem, który należy brać pod uwagę przy wyborze systemu rurowego. Wpływa ona na minimalizacje strat materiałowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie (uwolnione chemikalia mogą być źródłem wybuchu lub pożaru). Poziom szczelności całego systemu jest wypadkową szczelność samych rur jak i ich połączeń. Co więcej, parametr ten powinien być dobierany indywidualnie w zależności od specyfiki danego zakładu (różne materiały wymagają różnych poziomów szczelności).

Podsumowanie

Wybierając system rurowy do swojego zakładu, należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na następujące jego parametry:

  • Poziom bezpieczeństwa – odporność na ciśnienie wybuchu, zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych oraz wysoki poziom szczelności.
  • Koszty montażu – czas potrzebny na montaż, łatwa dostępność poszczególnych komponentów oraz możliwość ich swobodnego komponowania.
  • Koszty eksploatacji – łatwość montażu oraz demontażu, dostępność oraz wysoka trwałość poszczególnych komponentów składających się na cały system i wysoka szczelność instalacji.

Inspirowane: proorganika.com.pl – złączki rurowe