Type to search

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Ratownikiem medycznym może zostać osoba, która ukończyła studia licencjackie na uczelni medycznej. Jednak nie każdy ma predyspozycje odpowiednie do wykonywania tego zawodu. Osoba, która ma na co dzień zajmować się profesjonalnym udzielaniem pierwszej pomocy, musi wyróżniać się wieloma cechami, które pozwalają jej odnaleźć się w bardzo trudnych warunkach pracy. Liczy się dobra sprawność fizyczna, odporność psychiczna, szybkość działania czy analityczny umysł. Kandydat na ratownika medycznego powinien pamiętać o tym, że w pracy tej najważniejsze jest niesienie pomocy osobom potrzebującym. Udziela pomocy zarówno w przypadku zasłabnięć, jak i w czasie wypadków komunikacyjnych.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Wiele młodych osób zadaje sobie pytanie, jak zostać ratownikiem medycznym. Osoba, która chce wykonywać ten zawód musi uzyskać tytuł licencjata na uczelni medycznej. Od 2013 roku nie ma bowiem już możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu ratownika medycznego w 2-letniej szkole policealnej. Kandydat na ratownika musi być zdrowy i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Powinien również porozumiewać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym wykonywanie tego zawodu. Celem nauki jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, którzy będą pracować przy jednostkach oraz służbach medycznych.

W czasie kilku semestrów nauki przyszły ratownik medyczny musi opanować do perfekcji technikę udzielania pierwszej pomocy. Powinien również potrafić przeprowadzić pełną akcję ratunkową, a więc masaż serca, sztuczne oddychanie czy tamowanie krwotoku. Nie mniej istotna jest wiedza z innych dziedzin. W pracy ratownika medycznego przydają się bowiem elementy psychologii, anatomii, farmakologii, socjologii, etyki i innych. Ratownik medyczny powinien ponadto znać podstawy języka migowego i samoobrony.

Po ukończonych studiach ratownik ma obowiązek dalej kształcić się i doskonalić kompetencje zawodowe. W tym celu może brać udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Uznaje się również formy samokształcenia takie jak udział w sympozjach, internetowych programach edukacyjnych czy publikowanie artykułów w specjalistycznej prasie. Taka działalność jest odpowiednio punktowania. Ratownik w każdym okresie edukacyjnym, a więc w czasie 5 lat, ma do zdobycia minimum 200 punktów.

Co musi umieć ratownik medyczny?

Tak naprawdę wykwalifikowany ratownik medyczny musi wiedzieć jak zachować się w każdej, nawet bardzo trudnej sytuacji. Działanie w przypadku porażenia prądem, tamowanie krwotoków, masaż serca to tylko niektóre z umiejętności, które powinien posiadać. Ratownik medyczny musi zawsze potrafić skomunikować się z pacjentem i ocenić miejsce zdarzenia, przede wszystkim pod kątem ewentualnych zagrożeń. Nigdy nie wolno dopuścić do wzrostu liczby ofiar czy rannych. Ponadto na miejscu wezwania trzeba szybko ocenić parametry życiowe danej osoby i ustalić, co z jej dalszym leczeniem i transportem. To ratownik medyczny decyduje o optymalnym postępowaniu ratowniczym i planuje działania ratownicze przed przyjazdem innych służb.

Osoba przygotowana do zawodu ratownika medycznego musi potrafić posługiwać się sprzętem ochrony osobistej i sprzętem medycznym. Jej zadaniem jest zapobieganie zakażeniom i wykonywanie podstawowych zabiegów ratowniczych takich jak udzielanie pierwszej pomocy. Ponadto ratownik medyczny podejmuje działania przeciwwstrząsowe i zabezpiecza funkcje życiowe osoby poszkodowanej. To właśnie on transportuje pacjentów – ręcznie czy za pomocą odpowiedniego sprzętu medycznego.

Praca ratownika medycznego z jednej strony stawia wysokie wymagania, z drugiej jest też źródłem niesamowitej satysfakcji, kiedy uda się ocalić choć jednego człowieka.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia