Type to search

Model Minnesota w leczeniu alkoholizmu – na czym polega i czy jest skuteczny?

Problem uzależnienia od alkoholu nasila się wraz z upływem czasu. Jest to bardzo poważna choroba, która powoduje szereg niekorzystnych w organizmie ludzkim. Warto rozpocząć w porę odpowiednią terapię, która pomoże w walce z alkoholizmem. Model Minnesota to jedna z najbardziej skutecznych metod pomagających pokonać największego wroga osoby uzależnionej. Początek stosowania terapii sięga przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Po raz pierwszy  Doskonałe rezultaty sprawiają, że do dnia dzisiejszego cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Model ten pomógł wielu osobom w walce z alkoholizmem raz na zawsze.

Czym charakteryzuje się Model Minnesota?

Model Minnesota opiera się na założeniu, że alkoholizm oraz narkomania są chorobami pierwotnymi oraz psychicznymi. Przybierają podstępny charakter, a w konsekwencji doprowadzają do śmierci. Pionierzy tej metody przyjęli, że alkoholizm posiada podstawy w naturze biologicznej oraz społecznej człowieka. Dążą do promowania postawy szacunku wobec osób uzależnionych oraz równego postrzegania alkoholików i osób cierpiących na inne schorzenia. Model Minnesota całkowicie wyklucza stosowanie leków o działaniu psychoaktywnym, co pozwala na osiągnięcie sukcesu przy pomocy własnej świadomości.

Alkoholicy sami sobie pomagają

Ten sposób leczenia alkoholizmu swoje działanie opiera na pomocy osobom uzależnionym w samodzielnym rozpoznaniu występujących oznak świadczących o posiadaniu uzależnienia. Model Minnesota zakłada także, że wypieranie problemu to jeden z pierwszych symptomach świadczących o popadnięciu w nałóg. Efektem końcowym ma być utrzymanie całkowitej abstynencji aż do końca życia. Ośrodek leczenia uzależnień to miejsce, w którym każda osoba uzależniona uzyskuje wsparcie oraz dostaje wskazówki, które pomagają w pokonaniu nałogu.

Indywidualne podejście

Terapia oparta na Modelu Minnesota docenia rolę najbliższych osób alkoholika w trakcie leczenia. Regularnie uczestniczą w spotkaniach. Cechuje się także empatią. Spotkania prowadzone są przez osoby, które znajdują się obecnie w gronie abstynentów, skutecznie zwalczających nałóg. Pozwala to na doskonałą znajomość uczuć osoby uzależnionej, popartej bardzo często nieprzyjemnymi doświadczeniami. Skuteczność terapii jest także spowodowana przez ustalanie małych grup. Każda osoba posiada indywidualną mapę problemu. Wyszczególnione są tam także motywacje, które mają utrzymać i zachęcić do trwania w trzeźwości. Tworzone są na podstawie szczerej rozmowy z doświadczonymi terapeutami, którzy dokładnie analizują słowa oraz gesty osoby chorej.

Osoby utrzymujące okres abstynencji uświadamiane są o tym, że wsparcie mogą otrzymać także po skończonej terapii. Swoje miejsce znajdują na spotkaniach Anonimowych Alkoholików. Omawiają tam rozterki oraz wspólnie analizują wszelkie pokusy, które ponownie mogą stanowić powrót do nałogu. Osoby, które znajdują się w tym gronie, stanowią główną podporę dla innych osób walczących z nałogiem. Trzeźwi pokazują tym, którzy są dopiero na początku walki, że życie bez spożywania alkoholu jest możliwe. Potrzeba zrozumienia tkwi w każdym człowieku, dlatego spotkania Anonimowych Alkoholików pozwalają na dostarczeniu osobom potrzebującym niezbędnego wsparcia. Z uwagi na doświadczenia wszystkich osób na spotkaniu problem alkoholizmu nie jest marginalizowany i traktowany jest z należytą powagą.

Inspirowane: cm-medica.pl – odtruwanie poalkoholowe Warszawa