Type to search

Przyspieszenie procesu sterylizacji – sterylizator na suche powietrze

Sterylizacja jest procesem, któremu poddawane są wszystkie narzędzia i akcesoria wykorzystywane w medycynie oraz biotechnologii. W odróżnieniu od dezynfekcji, sterylizacja polega na całkowitym wyniszczeniu wszystkich form mikroorganizmów występujących na powierzchni obiektu poddanego sterylizacji, a zatem uzyskuje się całkowitą jałowość danego elementu. Procesowi sterylizacji poddawane są zarówno nowo wyprodukowane akcesoria czy instrumentarium jednorazowe, jak i narzędzia wielokrotnego użytku, które już wcześniej były wykorzystane.

Metody i urządzenia do sterylizacji

Wśród procesów sterylizacji wyróżnia się sterylizację mechaniczną, chemiczną i, najbardziej powszechną, sterylizację fizyczną. Stan sterylny można zatem osiągnąć różnymi metodami: poprzez ekspozycję na promieniowanie jonizujące lub promieniowanie UV, poddawanie działaniu gazów (np. tlenku etylenu) czy gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Często wykorzystuje się także bardzo wysokie temperatury, przeprowadzając proces wyżarzania lub umieszczając obiekt sterylizowany w strumieniu gorącego powietrza.

Aby usprawnić działanie laboratoriów i placówek medycznych, korzysta się z tzw. autoklawów, czyli hermetycznie zamkniętych myjek służących do sterylizacji narzędzi i akcesoriów. Wśród modeli dostępnych na rynku można wyszczególnić autoklawy do sterylizacji mokrej, czyli z zastosowaniem gorącej pary wodnej pod ciśnieniem oraz autoklawy do sterylizacji suchej, które generują strumień suchego, gorącego powietrza.

Suche powietrze a para wodna

Podczas sterylizacji suchej powietrze osiąga temperaturę powyżej 160°C. Proces sterylizacji nie odbywa się pod ciśnieniem, jak to się dzieje w przypadku sterylizacji parą wodną, więc nie ma ryzyka uszkodzenia hermetycznie zamkniętych opakowań poprzez wytworzenie podciśnienia. Tą metodą nie mogą być jednak sterylizowane gumy czy inne materiały wrażliwe na temperatury powyżej temperatury sterylizacji, za to świetnie się ona sprawdza w przypadki przyrządów szklanych oraz nie naraża metalowych narzędzi na korozję.

Autoklawy sterylizujące gorącym powietrzem uważane są za wolniej działające od tych sterylizujących na mokro z uwagi na wolniejsze tempo przenikania wysokiej temperatury w głąb narzędzia. Proces sterylizacji suchej trwa co najmniej godzinę, natomiast w przypadku mokrej trwa to mniej więcej 15 minut. Z tego względu wiele osób preferuje autoklawy sterylizujące parą wodną, lecz, jak wcześniej wspomniano, nie wszystkie akcesoria powinny być w ten sposób sterylizowane.

Postęp w sterylizacji suchym powietrzem

Jednak na rynku dostępne są już modele autoklawów sterylizujących suchym powietrzem z wymuszoną, skoncentrowaną konwekcją. Opiera się ona głównie na zastosowaniu szybko wirującego wentylatora, który wymusza ciągły przepływ powietrza po powierzchni obiektu poddanego sterylizacji. W ten sposób możliwe stało się zapewnienie jednorodnej temperatury w otoczeniu obiektu, a co więcej, przez generowanie nieustannych podmuchów ciepłego powietrza nie dopuszcza się do powstawania niższych temperatur bezpośrednio przy granicy z powierzchnią sterylizowaną.

Dzięki zastosowaniu tej technologii proces suchej sterylizacji może trwać mniej niż 10 minut. Temperatura oraz czas procesu zależne są oczywiście od właściwości i masy wsadu, natomiast nie ulega wątpliwości, że zastosowanie rozwiązania tego typu uchroni wielu specjalistów (głównie stomatologów) przed koniecznością częstego wymieniania narzędzi lub stosowania preparatów chroniących przyrządy przed korozją. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie również ze względu na fakt, że urządzenie nie wymaga zużycia wody ani środków chemicznych – procesem niszczącym drobnoustroje jest tu jedynie szybka, zabójcza dla nich oksydacja.

Inspirowane: wamed.pl – lampa zabiegowa