Type to search

Co wybrać – nowy czy używany zbiornik na gaz propan i dlaczego

Inwestycja związana z zaopatrzeniem nieruchomości w gaz propan wiąże się z podjęciem wielu decyzji. Oprócz konieczności podjęcia decyzji o wielkości zbiornika na gaz, powinniśmy zdecydować się, czy będzie to zbiornik nowy, czy używany. To decyzja na lata, więc powinna być odpowiednio przemyślana, z rozważeniem wszystkich zalet i wad każdej z tych opcji. Poniżej przedstawimy cechy zbiorników naziemnych i podziemnych, by ułatwić podjęcie decyzji.

Zbiorniki na gaz propan

Zbiornik na gaz propan jest nieodzownym elementem każdej instalacji gazowej w domu. Jest on ulokowany na terenie działki, z zachowaniem odpowiednich odległości ustalonych ustawowo. To ustawa określa minimalną odległość, jaka powinna dzielić zbiornik od domu, zabudowań gospodarczych, ogrodzenia, studzienek kanalizacyjnych i linii wysokiego napięcia.

Inne odległości obowiązują w przypadku zbiornika podziemnego a inne dla zbiornika naziemnego. Jednak wartości te pozostają niezmienne, niezależnie od tego czy decydujemy się na zbiornik nowy, czy też używany. Ze względu na obostrzenia odnośnie odległości, zbiorniki naziemne zalecane są dla nieco większych działek, gdyż w tym przypadku należy zachować odstęp 3 metrów od budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych czy produkcyjnych a 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki dla zbiornika o pojemności do 3m3. Natomiast zbiorniki podziemne wymagają zachowania mniejszych odległości i jest to zaledwie 1 metr od budynków oraz 0,5 metra od granicy działki dla zbiornika o pojemności do 3m3. Warto też zauważyć, że przy zbiornikach o pojemności poniżej 7m3 nie jest wymagane  pozwolenie na budowę a jedynie zgłoszenie wykonywanych prac w odpowiednim urzędzie.

Nowy zbiornik na gaz propan

Nowy zbiornik na gaz propan daje pewność i gwarancję niezawodności na długie lata. Jednak uzyskujemy to kosztem nieco wyższej ceny, niż w przypadku zbiornika używanego. Jednak jest tak ze wszystkim i nie powinno dziwić, że nowe produkty otrzymujemy za 100% ich wartości a używane już za jakiś ułamek tej ceny.

Zakup nowego zbiornika na gaz gwarantuje możliwość znacznie dłuższego jego użytkowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku zbiorników podziemnych, do których dostęp jest utrudniony z powodu ulokowania ich pod powierzchnią gruntu. Jednak każda rzecz z biegiem czasu zużywa się i nie inaczej jest w przypadku zbiornika na gaz propan. Z tego też powodu projektanci i firmy przeprowadzające prace związane z całą instalacją gazu propan, w pierwszej kolejności proponują zakup nowego zbiornika na gaz. O ile budżet pozwala nam na to, jest to rozwiązanie bez wątpienia pewniejsze i dużo trwalsze. Zbiorniki powinny przechodzić okresowe kontrole. Nawet jeżeli posiadamy nowy zbiornik, to po 10 latach jego użytkowania powinien on zostać dokładnie sprawdzony pod kątem szczelności i braku przecieków. Jest to kłopotliwe jedynie w przypadku zbiorników podziemnych, gdyż muszą one zostać odkopane.

Używany zbiornik na gaz propan

Zakup używanego zbiornika na gaz nie oznacza, że będziemy zmuszeni wymienić go po roku czy dwóch. Jednak nie ma możliwości przewidzenia, w jakim stopniu zużyty jest materiał i czy zbiornik będzie nam służył przez 5, 10 czy może nawet przez 20 lat. Jednak jego dużą i niewątpliwą zaletą jest niższa cena w porównaniu do zbiorników nowych. Jeśli decydujemy się na zakup używanego zbiornika na gaz, powinniśmy zawsze i bezwzględnie pamiętać, że nie należy kupować takiego zbiornika od przypadkowej osoby i z nieznanego nam źródła. Choć w Internecie dostępnych jest wiele ogłoszeń o możliwości zakupu używanego zbiornika na gaz propan, to jednak nie jest to odpowiednia droga nabywania tego typu sprzętu. Używany zbiornik na gaz, niezależnie od tego czy naziemny czy też podziemny, przed umieszczeniem go na terenie działki i podłączeniem do instalacji powinien zostać dokładnie sprawdzony przez specjalistów. Fachowe firmy, które zajmują się skupem zbiorników a następnie ich dystrybucją do kolejnych odbiorców, przed sprzedażą dokładnie sprawdzają zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych oraz szczelności. Zakup używanego zbiornika na gaz propan taką drogą jest dużo pewniejszy oraz bezpieczniejszy i może to być dobrym sposobem na zaoszczędzenie nieco pieniędzy.

Źródło: Lpgdirect.pl