Type to search

Jakie są wskazania do wykonania przezciemiączkowego badania mózgu u niemowląt?

Szkielet u niemowląt nie jest jeszcze w pełni wykształcony. Jego część  stanowią delikatne chrząstki, które będą twardnieć i zmieniać się w kości dopiero z czasem. Z powodu tych specyficznych cech szkieletu ,możliwości diagnostyczne u niemowląt są nieco większe, niż u dorosłych pacjentów. Jednym z takich przykładów jest możliwość wykonania badania USG mózgu u niemowląt. Jest to badanie przezciemiączkowe i pozwala szybko oraz bezboleśnie sprawdzić stan mózgu u małych pacjentów. Warto jednak wiedzieć, jakie są wskazania do wykonania takiego badania.

Wskazania do wykonania przezciemiączkowego badania mózgu u niemowląt

Przezciemiączkowe badanie ultrasonograficzne mózgu to badanie najczęściej wykonywane u wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przedwcześnie. Jednak urodzenie przed wyznaczonym terminem nie jest jedynym wskazaniem do wykonania przezciemiączkowego badania USG mózgu. Zalecane jest ono także niemowlętom, u których stwierdzono nieprawidłowości w badaniu neurologicznym, opóźnienie rozwoju, objaw zachodzącego słońca (częściowe ukrycie tęczówki oka pod dolną powieką) oraz patologiczne zwiększenie obwodu głowy. Ponadto niemowlęta, nawet te urodzone w terminie, narażone są także na różnorodne urazy i komplikacje związane z porodem. W związku z tym przezciemiączkowe badanie mózgu wskazane jest także po przebytym urazie okołoporodowym, wystąpieniu niedotlenienia okołoporodowego oraz przy podejrzeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Jednak nie są to jedyne wskazania do wykonania przezciemiączkowego badania mózgu.

Ze względu na fakt, że jest ono całkowicie bezinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne, zalecane jest również jako badanie profilaktyczne u niemowląt przed 9 miesiącem życia. Ponadto przezciemiączkowe badanie mózgu jest skuteczne i precyzyjne, dlatego jest chętnie stosowane przez lekarzy pediatrów do diagnozowania wszelkich nieprawidłowości w obrębie mózgu. Dodatkowo rodzice mogą być obecni przy dziecku przez całe badanie i dzięki temu nie stresuje się ono i jest w stanie bez problemu i ze spokojem przejść przez cały jego przebieg.

Co wykrywa przezciemiączkowe badanie mózgu

Badanie ultrasonograficzne, również przezciemiączkowe badanie mózgu, pozwala zdiagnozować wiele nieprawidłowości, wad rozwojowych, chorób, ewentualne krwawienia, niedokrwienia, wodogłowie oraz torbiele i guzy występujące w obrębie mózgu. Ważne jest, że przezciemiączkowe badanie mózgu pozwala zobrazować nie tylko sam mózg, ale również rdzeń kręgowy. Dzięki temu w obrębie rdzenia kręgowego możliwe jest zdiagnozowanie przepukliny oponowej, rozszczepu kręgosłupa oraz zespołu zakotwiczenia rdzenia.

Przebieg przezciemiączkowego badania mózgu

Przezciemiączkowe badanie mózgu może być wykonane w dowolnym momencie przed ukończeniem przez dziecko 9 miesiąca życia. Wykonane bezpośrednio po urodzeniu pozwala uwidocznić uszkodzenia powstałe w okresie prenatalnym i bezpośrednio w trakcie porodu. Badanie przezciemiączkowe może być wykonane w różnych płaszczyznach. Przeprowadzone przez ciemiączko przednie, obrazuje płaszczyznę strzałkową i czołową. Natomiast wykonanie badania przez ciemiączka tylne i suteczkowate, pozwala na dokładne zobrazowanie i ocenę tkanek mózgu tej okolicy, rogów potylicznych komór bocznych oraz struktur w obrębie tylnego dołu czaszki.

U niemowląt istnieje również możliwość wykonania badania ultrasonograficznego poprzez tak zwane okno skroniowe. I choć nie jest to często stosowana praktyka, to takie dojście pozwala na ocenę naczynia koła tętniczego mózgu Willisa. Najogólniej ujmując, przezciemiączkowe badanie ultrasonograficzne mózgu, odbywa się poprzez naniesienie na główkę dziecka żelu przewodzącego fale ultradźwiękowe a w dalszej kolejności na przesuwaniu głowicą aparatu do badania ultrasonograficznego. Dzięki temu na ekranie aparatury ukaże się obraz mózgu, otaczających go struktur a nawet rdzenia kręgowego.

Przezciemiączkowe badanie ultrasonograficzne mózgu, dzięki swoim licznym zaletom, jest warte uwagi. W ramach profilaktyki poporodowej i dla spokoju rodziców powinno być przeprowadzone u każdego niemowlaka. Ze względu na jego całkowitą bezinwazyjność i bezpieczeństwo fal ultradźwiękowych dla organizmu, nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia takiego badania.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: http://www.gabinetusg.com.pl