Type to search

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Wózki widłowe, a dokładniej „wózki jezdniowe z napędem silnikowym”, to pojazdy stosowane w wielu przedsiębiorstwach. Pracy bez wózków widłowych nie sposób wyobrazić sobie chociażby na magazynie, na lotniskach, w portach – wszędzie tam, gdzie konieczny jest transport ładunków o dużej masie. Polskie prawo reguluje kwestię tego, kto może prowadzić wózek widłowy. Jakie wymagania należy więc spełniać?

Jakich uprawnień potrzebuję?

Aby zostać operatorem wózka widłowego, przede wszystkim należy ukończyć osiemnasty rok życia. Umożliwia to przystąpienie do kursu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po ukończeniu owego kursu, podchodzi się do egzaminu przed komisją z UDT, która ocenia poziom umiejętności i wiedzy kandydata. Są trzy rodzaje uprawnień:

– IIIWJO – pozwala na obsługę jedynie wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych lub zdalnie sterowanych;
– IIWJO – pozwala na obsługę wszystkich wózków poza specjalizowanymi;
– IWJO – kategoria najwyższa, która pozwala na obsługę każdego typu wózka jezdniowego.

Takie zróżnicowanie kategorii wynika z różnych rodzajów wózków widłowych, ponieważ każdy z nich wymaga innych umiejętności i wiedzy. Oczywiście, uprawnienia wyższej klasy pozwalają kierować wózkami zaliczającymi się do niższych kategorii.

Posiadam uprawnienia, co dalej?

Zdobycie uprawnień operatora wózka widłowego to nie wszystko, co potrzebne, by obsługiwać wózek widłowy. By zgodnie z prawem prowadzić wózki widłowe, konieczne jest odbycie szkoleń BHP. Tzw. instruktarz stanowiskowy szczegółowo wprowadza pracownika w czynniki związane ze stanowiskiem jego pracy, wskazuje ryzyko i sposoby ochrony przed zagrożeniami. Przygotowany na nie pracownik będzie w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, oraz, w razie wypadku, działać w przemyślany i minimalizujący szkody sposób.

By obsługiwać wózek widłowy należy również poddać się badaniom lekarskim. Do uzyskania potrzebnego orzeczenia potrzebna jest ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok, przejście podstawowych badań laryngologicznych oraz neurologicznych. Lekarz medycyny pracy przeprowadza również tzw. ocenę zagrożeń w środowisku pracy. Kierowca wózka narażony jest na drgania, hałas, stres czy wpływ czynników chemicznych jak spaliny czy chemikalia. Podczas pracy z wózkiem widłowym pracownik narażony jest także na utrzymanie wymuszonej postawy ciała przez długi czas oraz zmęczenie fizyczne.

Czy mogę obsługiwać wózek widłowy?

Jeżeli pracownik uzyskał wymagane uprawnienia, orzeczenie lekarskie oraz przeszedł szkolenie BHP z instruktażem stanowiskowym, nic nie stoi na przeszkodzie, by na terenie zakładu pracy podjął się obsługi wózka widłowego. Warto jednak pamiętać, że ich obsługa to zadanie wymagające odpowiednich cech psychicznych i doświadczenia. Ryzyko strat materialnych w towarze czy sprzęcie, a nawet uszkodzeń ciała sprawia, że praca operatora wózka widłowego to zajęcie stresujące.

Podsumowanie

By zostać operatorem wózka widłowego, należy przejść kurs obsługi organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego i zdać wymagany egzamin. Następnie, po odpowiednim, szczegółowym szkoleniu BHP oraz przejściu badań lekarskich, można już podjąć się obsługi sprzętu. Użytkowanie wózka widłowego bez odpowiednich kursów, badań czy doświadczenia naraża życie pracownika oraz zwiększa ryzyko strat materialnych. Warto zdobyć uprawnienia, ponieważ są one coraz bardziej pożądane na rynku pracy.