Type to search

Sprawozdanie finansowe – jakie elementy musi zawierać?

Prowadzenie firmy to nie tylko strategie czy realizacja zamówień, ale także szereg formalności, które należy dopełnić, aby uniknąć upomnień czy kar. W natłoku codziennych obowiązków nie sposób zapomnieć o jednym z nich. Wiele firm, aby móc zająć się sprawami typowo z zakresu zarządzania, powierza część obowiązków podwykonawcom bądź firmom specjalizującym się w danej dziedzinie. Mowa tu o biurach rachunkowych, które to w dużej mierze ułatwiają prowadzenie firmy, oferując profesjonalne usługi w zakresie finansów, księgowości czy doradztwa. Korzystanie z usług księgowych pozwala także na odciążenie właścicieli firmy z wykonania rocznego sprawozdania finansowego. Czy warto pozostawić wykonanie tego dokumentu przez biuro rachunkowe

Sprawozdanie finansowe – najważniejsze informacje

Konieczność złożenia rocznego sprawozdania finansowego leży w obowiązku właścicieli różnego rodzaju spółek i firm, które rozliczają się na zasadzie księgi rachunkowej. Jest to nic innego jak dokument obrazujący roczną działalność przedsiębiorstwa w rozumieniu roku obrotowego. Dla wielu firm datą, kiedy należy złożyć owo sprawozdanie, przypada na ostatni dzień roku. Warto pamiętać, że jeżeli spółka, której jesteśmy właścicielami, w danym roku obrotowym, nie uzyskała przychodów wyższych niż 2 miliony euro, jest zwolniona z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego. Nie jest to jednak równoznacznie z brakiem konieczności pominięcia tego faktu. Właściciele Ci mają obowiązek dostarczyć w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego oświadczenia o braku konieczności sporządzenia danego sprawozdania.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym najważniejsze informacje o firmie i zyskach przez nią osiąganych. Kompletne sprawozdanie składa się z bilansu, w którym uwzględnione są stany aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, w której zawarte jest porównanie przyjętych zasad rachunkowości rok do roku. Do dokumentu składanego w odpowiednim dla miejsca zarejestrowania oddziale Krajowego Rejestru Sądowego dołączyć należy także uchwałę zatwierdzającą składane sprawozdanie, uchwałę zawierającą podział zysków bądź strat, opinie biegłego rezydenta, a także w przypadku spółek kapitałowych, czy komandytowo-akcyjnych dodatkowego sprawozdania z działalności. 

Usługi księgowe, a sprawozdanie finansowe

Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym, zyskujemy czas i wygodę. Dzięki usługom księgowym dla firm sporządzenie sprawozdania finansowego stanie się jeszcze prostsze. W zależności, czy zdecydujemy się na samodzielne przygotowanie dokumentu, czy zlecenie jego wykonania współpracującemu biurowi rachunkowemu, liczyć możemy na profesjonalne jego wykonanie, bądź też dostarczenie kompletu dokumentów, które pomogą w przygotowaniu owego sprawozdania. Zdecydowana większość biur rachunkowych, a także właścicieli spółek przyjmuje jednak , że zadanie sporządzenia dokumentu do KRS leży po stronie podwykonawcy.