Type to search

Rzeczoznawca budowlany a błędy przy nakładaniu elewacji

Od dobrze wykonanej elewacji budynku zależy nie tylko jego estetyka, ale także odporność budynku na wilgoć i ogień. Każdy błąd popełniony podczas nakładania elewacji może zatem skutkować nieestetycznymi pęknięciami i wykwitami, a w najgorszym przypadku – brakiem ochrony przed poważnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Co zatem zrobić, jeżeli krótko po oddaniu budynku do użytku na jego ścianach pojawiają się niepokojące pęknięcia? W takim przypadku mamy prawo zweryfikować wykonane prace i zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany pomoże nam w ten sposób wyegzekwować należne naprawy i odszkodowanie. 

Niezabezpieczone podłoże pod tynk 

Z błędami wykonawczymi spotykamy się na każdej budowie i właściwie tych mniejszych i mniej groźnych bardzo trudno uniknąć. Nierzadko jednak zdarza się, że ekipy wykonawcze popełniają znaczące błędy, które wynikają zarówno z niewiedzy monterów, jak i ich ignorancji względem zasad sztuki budowlanej. Do takich błędów możemy zakwalifikować usterki powstające podczas robót elewacyjnych. Jednym z nich jest niedokładne oczyszczenie i zabezpieczenie podłoża pod nałożenie masy tynkarskiej. Zazwyczaj skutkuje to brakiem przyczepności zaprawy i jej miejscowym odpadaniem, co nie tylko wpływa na walory estetyczne budynku, ale i osłabia jego możliwości grzewcze. Prawidłowo przygotowana ściana pod nakładanie elewacji powinna być nie tylko odtłuszczona i odkurzona, ale i pozbawiona większych nierówności i pozostałości po starej zaprawie. 

Pamiętajmy, że bez znaczenia w tym przypadku jest to, czy mówimy tutaj o elewacji zewnętrznej, czy wewnętrznym tynkowaniu ścian. Większość błędów popełnionych na tym etapie prac będzie pociągało za sobą dodatkowe koszty. Warto zatem zawczasu zadbać o to, żeby jakość prac tynkarskich była jak najlepsza. Jeżeli jednak podczas użytkowania domu zauważymy, że elewacja pomimo niedawno przeprowadzonych prac nie jest w najlepszym stanie, możemy zlecić specjaliście wykonanie opinii technicznej. Rzeczoznawca budowlany wykona oględziny domu i sporządzi ekspertyzę budowlaną. 

Zaprawa tynkarska złej jakości 

To, czy elewacja budynku będzie pozostawała w dobrym stanie przez długie lata, zależy nie tylko od dokładności wykonanych robót wykończeniowych, ale przede wszystkim od jakości wykorzystanych materiałów. Nie tylko nie powinniśmy dopuszczać do tego, aby wykonawca używał zaprawy wątpliwej jakości, ale i żeby stosował materiały wykończeniowe pochodzące od różnych producentów. W tym momencie ekipy budowlane na szczęście zazwyczaj używają gotowych mieszanek tynkarskich, ale nadal zdarza się, że ingerują w ich skład lub przygotowują zaprawę elewacyjną na własną rękę, korzystając ze składników pochodzących z różnych źródeł. Taka praktyka może skutkować nie tylko problemami z równomiernym zasychaniem tynku, ale i jego odspajaniem od ściany. W najgorszym przypadku możemy też mieć problem z wiązaniem masy, która finalnie nie będzie nadawała się do użytku. 

Jeżeli po wykonanych pracach elewacyjnych zauważymy, że kolor tynku różni się w kilku miejscach lub pojawiają się na nim nieestetyczne plamy, a zaprawa pęka lub odpada, możemy przypuszczać, że podczas prac tynkarskich doszło do uchybień. W takim wypadku wykonawca może zostać zobligowany do naprawy szkód. Pomoże nam w tym rzeczoznawca budowlany, który wykona oględziny i sporządzi ekspertyzę budowlaną. 

Materiały wykończeniowe pochodzące z różnych źródeł 

Korzystanie z materiałów od różnych dostawców podczas prac budowlanych jest o tyle ryzykowne, że nie zapewnia nam w pełni systemowych rozwiązań. Chodzi tu przede wszystkim o te materiały, które powinny być złożone z jednorodnych składników pasujących do siebie, np. zaprawy tynkarskie. Wynika to z różnych parametrów, które przyjmują dla swoich produktów konkretni dostawcy. Z podobnym problemem możemy mieć do czynienia w przypadku wyboru materiałów ocieplających. Każdy producent może stosować nieco inną specyfikację dla folii termoizolacyjnej lub wełny mineralnej, dlatego ich mieszanie nie jest wskazane. Źle dobrana paroprzepuszczalność izolacji może skutkować powstawaniem mostków termicznych. Dlatego tak ważny jest rozważny dobór materiałów wykończeniowych. Dobrze jest zatem skontrolować tę kwestię jeszcze na etapie wstępnych prac wykończeniowych. Jeżeli jednak te zostały już zakończone, a my zauważymy, że świeża warstwa tynku pęka albo pojawiają się na niej wykwity, możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane